«Επικοινωνία και Προβολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΜΝΑΕ»

2o-epal-xalkidas

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκαν τρεις εκδηλώσεις εξωστρέφειας. Η συγκεκριμένη δράση αξιοποίησε στοιχεία από τα μαθήματα της Ερευνητικής Εργασίας στην Τεχνολογία (Ε.Ε.Τ), της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Ζ.Δ.Δ.) , των Νέων Ελληνικών, του ΣΕΠ και της Πληροφορικής. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την ομαδική εργασία και την διαδικασία διεκπεραίωσης ενός project, έμαθαν να εκφράζονται με πλούσιο λεξιλόγιο και να παρουσιάζουν πρωτότυπα τις σκέψεις και τις ιδέες τους. Επίσης, απέκτησαν δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης ερχόμενοι σε επαφή με επαγγελματίες της τοπικής αγοράς εργασίας που σχετίζονται με την προβολή και την διαφήμιση Εκπαιδευτικοί και μαθητές προσπάθησαν με δράσεις να προωθήσουν την επαγγελματική εκπαίδευση το τριήμερο 8 – 10 Μαΐου 2018 με ενημερωτικές βιντεοπροβολές, δρώμενα και ενημερωτικά φυλλάδια σε ειδικά διαμορφωμένα stand. Η δημιουργία των βίντεο, των φυλλαδίων και των δρώμενων έγινε από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Όλα τα παραπάνω σκοπό είχαν εκτός από τα αποτελέσματα της συμμετοχής των μαθητών και την προβολή του σχολείου, τις δυνατότητες φοίτησης σε αυτό, τους διαθέσιμους τομείς σπουδών, τα προγράμματα που υλοποιούνται στο σχολείο, τις δράσεις του ΜΝΑΕ, το θεσμό της μαθητείας κλπ.

Back to list