ΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΖΩΕΣ ΤΟΥ 3ου ΕΠΑΛ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του 3ου ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου Σχολής μέσα από τα μαθήματα της Ερευνητικής εργασίας στην Τεχνολογία και της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών πραγματοποίησαν έρευνα τόσο στο διαδίκτυο όσο και στο περιβάλλον τους (σχολείο, σπίτι, φίλοι κλπ) προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για την ποσότητα χάρτινου υλικού που χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση από τον καθένα μας. Στη συνέχεια, σε ομάδες, κατέγραψαν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε ο όγκος χάρτινου υλικού να αξιοποιηθεί.  Στη συνέχεια και αφού δημιούργησαν έναν μοναδικό ταρατσόκηπο στην ταράτσα του σχολείου τους δραστηριοποιήθηκαν με άξονα δράσεις ανακύκλωσής και παραγωγής φυτικών προϊόντων τα οποία προέρχονταν αποκλειστικά από τον δικό τους κήπο αλλά και υλικά τα οποία ήταν ανακυκλώσιμα.

Back to list