3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης "Εσπερινού Φώτα"

Στα πλαίσια του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ υλοποιήθηκε για το έτος 2018-19 στο 3ο (Εσπερινό) ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης σχέδιο δράσης με τίτλο » Εσπερινού Φώτα».

Το σχέδιο περιλάμβανε δυο κύριες δράσεις:

Η πρώτη με τίτλο “Αποτύπωση και κατασκευή μακέτας φάρου Αλεξανδρούπολης” περιλαμβάνει την ακριβή αποτύπωση του φάρου της Αλεξανδρούπολης μετά από μετρήσεις που πραγματοποίησαν μαθητές και μαθήτριες του σχολείου με την βοήθεια των εκπαιδευτικών στα πλαίσια εργαστηριακών μαθημάτων τους και την κατασκευή πιστού αντιγράφου με κλίμακα 1:25. Τα σχέδια θα αποδοθούν στην υπεύθυνη για το φάρο υπηρεσία του κράτους.

Η δεύτερη δράση έχει τίτλο “Κατασκευή μακέτας βιοκλιματικής κατοικίας”. Οι μαθητές και μαθήτριες σχεδίασαν και κατασκεύασαν μια μακέτα κατοικίας βασισμένοι στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιήθηκαν με συνεργασία μαθητών από διαφορετικούς τομείς αφού περιλαμβάνουν επιπλέον ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς και μηχανολογικά στοιχεία.

Δείτε παρακάτω το βίντεο από την παρουσίαση των δράσεων του προγράμματος

Back to list