3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λαμίας STEM & ΕΠΑΛ : Εκπαιδευτικές Πλατφόρμες Ρομποτικής 3D Printing

Ο σκοπός των δράσεων με άξονα το STEM, ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές την Εκπαιδευτική Ρομποτική και τις δυνατότητες της τρισδιάστατης εκτύπωσης αναγνωρίζοντας εφαρμογές και οφέλη.

Οι μαθητές σε συνεργασία με τους καθηγητές,  χωρίστηκαν  σε ομάδες και ασχολήθηκαν με τον εξοπλισμό ρομποτικής καθώς και τις εφαρμογές τις οποίες δημιουργήσαν από μόνοι τους σύμφωνα με τις προτάσεις των καθηγητών. Πειραματίστηκαν με διάφορα παραδείγματα και ανακάλυψαν τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από την ρομποτική και την τρισδιάστατη εκτύπωση.

Back to list