«Καλλιτεχνική Μαθητική Έκφραση με Ζωγραφική και Φωτογραφία»

Οι 64 μαθητές του του 4ου ΕΠΑΛ Λάρισας υπό την καθοδήγηση των 5 εκπαιδευτικών τους υλοποίησαν 2 καλλιτεχνικές υποδράσεις. Στην πρώτη με τίτλο «Δημιουργία ζωγραφικών έργων» οι μαθητές καλλιτέχνησαν έργα ζωγραφικής εμπνεόμενοι από τον τρόπο ζωγραφικής των μεγάλων ζωγράφων. Σκοπός της υποδράσης ήταν να φέρει τους μαθητές σε επαφή με τους μεγάλους δημιουργούς των εικαστικών τεχνών, να μελετήσουν τον τρόπο απεικόνισης και τα εικαστικά μέσα που χρησιμοποιούν, με στόχο να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν μεταφέροντας τα στο χώρο της φωτογραφίας. Στη δεύτερη υποδράση «Παιχνιδίσματα φωτός – Δημιουργία έργων με Φωτογραφία» οι μαθητές μελέτησαν μεγάλους φωτογράφους και τα είδη της φωτογραφίας. Επίσης, εξοικειώθηκαν με τον τεχνικό εξοπλισμό ενός φωτογραφικού στούντιο. Τέλος, μαθητές και καθηγητές πρόβαλαν το αξιόλογο Έργο τους σε σχετική Παρουσίαση – Έκθεση των έργων των μαθητών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι μαθητές παρουσίασαν με επαγγελματικό τρόπο στο ευρύ κοινό και εκτός σχολείου την δουλειά που ολοκλήρωσαν στα εργαστήρια του σχολείου με την καθοδήγηση των καθηγητών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/groups/257449038276162/

Back to list