«Το κόκκινο ΕΠΑΛ γίνεται …πράσινο»

Οι 34 μαθητές του 5ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πρότυπο αστικό πάρκο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σε χώρο που τους παραχωρήθηκε από το Δήμο, με σκοπό την ανάπτυξη της αειφορικής συνείδησης της  πόλης  μας. Το πάρκο χωρίζεται σε 4 θεματικές ενότητες: Αγριόχορτα – Αρωματικά είδη με φαρμακευτικό ενδιαφέρον, Απειλούμενα φυτά – ποικιλίες λαχανικών υπό εξαφάνιση, Καλλιέργεια  ανθεκτικών φυτών που συμβάλλουν στην μείωση εισροών και Χώρος παρουσίασης (Info Kiosk) του τρόπου δημιουργίας φυτικών προϊόντων με θεραπευτικό όφελος. Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως μέρος του κήπου ποτίζεται αυτόματα από μικρορομπότ, που κατασκεύασαν οι μαθητές στο πλαίσιο Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Επίσης, οι μαθητές δημιούργησαν κατακόρυφο βοτανικό κήπο και στο χώρο του σχολείου τους και συνέλλεξαν πληροφορίες για τα βότανα του ελλαδικού χώρου και κυρίως τις θεραπευτικές ιδιότητες τους, πληροφορίες οι οποίες αναπαράγονται στο ανωτέρω Info Kiosk. Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.facebook.com/pg/5epal.esp.thess/posts/?ref=page_internal

Back to list