Κατασκευή Παγομηχανής

Κατασκευάστηκε μια μικρή παγομηχανή σαν μέσο εφαρμογής θεωρητικών γνώσεων των   εγκαταστάσεων ψύξης και απόκτησης εμπειρίας. Οι μαθητές αναπαρήγαγαν μηχανή που υπάρχει ήδη στο εμπόριο. Η ειδικότητα των ψυκτικών θα βοηθηθεί πολύ, καθώς το έργο θα λειτουργήσει ως εποπτικό μέσο για επόμενη χρήση.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ CNC

Κατασκευάστηκε μηχάνημα CNC σαν μέσο  υλοποίησης   σχεδιαστικών προτάσεων μέσω εφαρμογής λογισμικού προγράμματος. Χρησιμοποιήθηκε η τρισδιάστατη εκτύπωση και έγινε διασύνδεση με τον υπολογιστή. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν στις μετρήσεις, στον τεχνικό σχεδιασμό, στη σύνδεση και εκτέλεση νέων τεχνολογιών. Μέσα από τη συνεργατική μάθηση τα μαθησιακά αποτελέσματα πολλαπλασιάζονται και η σχολική δράση γίνεται έναυσμα για περαιτέρω προσωπική απασχόληση.

Καλλωπισμός σχολικού χώρου με προσθήκη πρασίνου

Σκοπός ήταν η δημιουργία μιας εστίας πρασίνου σε  χώρου του σχολείου  σαν πεδίο μελέτης, και  εφαρμογής γνώσεων αλλά και αλλαγής νοοτροπίας και συμπεριφοράς. Στο ΕΠΑ.Λ. λειτουργεί για πρώτη χρονιά Τομέας Γεωπονίας και το τελικό αποτέλεσμα της Δράσης αποτελεί μια εξαιρετική αρχή και προβολή της νέας αυτής προσθήκης.

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ

Κατασκευάστηκαν και εκτέθηκαν μεταλλικά κομψοτεχνήματα  μέσω επαναχρησιμοποίησης  άχρηστων μεταλλικών υλικών και γενικότερα μεταλλικών υλικών σαν έκφραση ανακύκλωσης. Οι μηχανολόγοι του σχολείου είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν στην τεχνική της σιδηροκόλλησης και ηλεκτροκόλλησης δημιουργικά, στο πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αναβάθμιση και εξωραϊσμός περιβάλλοντα χώρου σε παλιό Δημοτικό σχολείο

Η παρούσα Yποδράση είχε σαν σκοπό μια μικρή προσφορά του ΕΠΑ.Λ. προς στο χωριό Καστέλλι Φουρνής Λασιθίου. Πιο συγκεκριμένα αφορά μια αναβάθμιση ενός κομματιού του περιβάλλοντα χώρου στο Δημοτικό Σχολείο με την κατασκευή ενός τραπεζιού πικνικ και την προσθήκη δύο  παγκακίων.

Back to list