«Επικοινωνία και Ήχος – Το σχολικό ραδιόφωνο και το διαδίκτυο»

To 9o ΕΠΑ.Λ. Αθήνας συμμετείχε για Τρίτη φορά στο πρόγραμμα «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ.» με το Σχέδιο Δράσης «Επικοινωνία και Ήχος – Το σχολικό ραδιόφωνο και το διαδίκτυο». Οι δύο υποδράσεις που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν μια δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη δημιουργία δικτύων υποστήριξης καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις. Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκε ο εργαστηριακός εξοπλισμός του 4ου ΕΚ Αθήνας. Σκοπός του Σχεδίου είναι  η συνεργασία μαθητών και η δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών συνθηκών για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και του πνεύματος συνεργασίας. Η ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων και συνεργασιών με όλους τους εμπλεκόμενους μαθητές και καθηγητές αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με αυθεντικό τρόπο, στους τομείς των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα στην ψηφιακή αξιοποίηση του ήχου και στην μετατροπή του σε μορφή κατάλληλη για μετάδοση (streaming) στο διαδίκτυο. Στην πρώτη υποδράση με τίτλο «Επικοινωνία και ήχος – Αναλογική και ψηφιακή αναπαράσταση του ήχου» μαθητές και καθηγητές συνεργάστηκαν με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση μιας ηχητικής εγκατάστασης στον χώρο της σχολικής μονάδας. (αίθουσες-διαδρόμους και άλλους χώρους) και η σε βάθος κατανόηση και ο πειραματισμός με τον ήχο (σε αναλογική ή/και ψηφιακή μορφή). Στην δεύτερη υποδράση με τίτλο «Το σχολικό ραδιόφωνο και το διαδίκτυο» οι μαθητές αντιλήφθηκαν έννοιες και διαδικασίες σχετικές με τη δημιουργία και την συμπεριφορά του ήχου με τη μορφή αρχείου (mp3) καθώς και με την εκπομπή του (streaming), στο διαδίκτυο. Η διάχυση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε διαδυκτιακά.

https://9epalmnae2.wordpress.com/

Back to list