Ποδόσφαιρο με ρομπότ

Οι μαθητές μυήθηκαν στη ρομποτική, έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα κλάδο της τεχνολογίας, που προς το παρόν δεν εντάσσεται πρακτικά στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τον προγραμματισμό, μαθαίνοντας ευχάριστα μέσω πρακτικής εξάσκησης και παιχνιδιού. Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθήθηκε τηρούσε τις αρχές του «project based learning». Οι στόχοι που τέθηκαν αφορούσαν στην αναγνώριση των βασικών μερών και των κυριότερων αισθητήρων των ρομπότ, στον πειραματισμό, στην συναρμολόγηση και στον προγραμματισμό τους. Εργάστηκαν με δημιουργικότητα, ομαδοσυνεργατικά για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επίλυση προβλημάτων.

Εκτυπώσεις 3d

Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή και με τη σχεδίαση αντικειμένων μέσω λογισμικού και την 3dεκτύπωση. Γνώρισαν τον τρόπο λειτουργίας των 3d εκτυπωτών και τις εφαρμογές τους, εξασκήθηκαν στη σχεδίαση αντικειμένων μέσω λογισμικών και πειραματίστηκαν με την κατασκευή και αποτύπωση αντικειμένων.

Διαδικτυακή παρουσίαση δράσεων/ Ενέργειες Προβολής και Διαφήμισης

Oι μαθητές με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών συγκέντρωσαν υλικό το διαμόρφωσαν και δημιούργησαν το πρόγραμμα της διαδικτυακής παρουσίασης. Εξασκήθηκαν στη χρήση της πλατφόρμας Webex από την οπτική του παρουσιαστή. Δημιουργήσαν διαδικτυακές αλλά και έντυπες προσκλήσεις και αφίσες. Στους προσκεκλημένους (γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, τοπικά ΜΜΕ, μαθητές και γονείς της Γ Γυμνασίου), παρουσίασαν τον τρόπο εργασίας και τα αποτελέσματα των Υποδράσεων του Σχεδίου Δράσης στις οποίες συμμετείχαν.

Back to list