Κατά τη διάρκεια των ετών 2017-2021 πραγματοποιήθηκαν διάφορες δράσεις από τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.», οι οποίες στόχευαν στην καλλιέργεια της καινοτομίας, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες από τις δράσεις των σχολείων αυτών.

Αν θέλετε να προστεθεί στην παρακάτω λίστα και το δικό σας σχέδιο δράσης, παρακαλώ να μας αποστείλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση mnae@noesis.edu.gr.

Διαθέτετε λογαριασμό στο πρόγραμμα;

Διαφορετικά, δημιουργήσετε νέο λογαριασμό πατώντας εδώ

Προϋποθέτει πως έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου.

Ξεκινήστε την αναζήτηση για άρθρα