ΑιτήματαΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Επιτελείο ρωτήθηκε πριν από 1 έτος

Παρακαλώ να μου αποστείλετε βεβαίωσεις συμμέτοχης μου στις δράσεις του ΜΝΑΕ για τις σχολικές χρονιές:
2018-19  σαν υπεύθυνος έργου και Διευθυντής
2019-20  σαν υπεύθυνος έργου και Διευθυντής
2020-21 σαν συνεργαζόμενος εκπαιδευτικός και Διευθυντής
δεδόμενου ότι η συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις που  χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την  Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να μοριοδοτουνται στις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης σύμφωνα με νέο νόμο
Ευχαριστώ
Ο Διευθυντής
Μαδυτινός Ευστράτιος