ΑιτήματαΚατηγορία: Οικονομικά θέματαΚατανομή εξόδων αποστολής
1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ Επιτελείο ρωτήθηκε πριν από 3 έτη

Καλημέρα,
θα ήθελα να ρωτήσω πως θα κατανεμηθεί η δαπάνη αποστολής που υπάρχει σε ορισμένα τιμολόγια τα οποία περιέχουν είδη από διάφορες υποκατηγορίες δαπανών, π.χ. Α16, Α17, Α18.

  1. Θα ισοκατανεμηθούν  μεταξύ των υποκατηγοριών?
  2. Θα κατανεμηθούν αναλογικά με τα ποσά μεταξύ των υποκατηγοριών?
  3. Θα κατανεμηθούν στις υποκατηγορίες ανάλογα με τα διαθέσιμα υπόλοιπα κατά την κρίση του υπεύθυνου έργου?

 
Ευχαριστώ
1ο ΕΠΑΛ Σερρών
Μαδεμλής Ιωάννης
Υπεύθυνος Εργου

2 απαντήσεις
Κατερίνα Κυριακίδου Επιτελείο απαντήθηκε πριν από 3 έτη

Καλημέρα σας,
εάν η δαπάνη αποστολής συμπεριλμβάνεται στο τιμολόγιο αγοράς του Μικροεξοπλισμού, τότε μπορείτε να μας προωθήσετε τον τροποποημένο Προϋπολογισμό σας, με προσαυξημένες τις τιμές των επιμέρους ειδών. Εάν η δαπάνη αποστολής έχει εκδωθεί σε χωριστό τιμολόγιιο, τότε η δαπάνη αυτή θα πρέπει να σημειωθεί στα Έξοδα μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μας ενημερώσετε για την καινούρια εικόνα του Προϋπολογισμού σας.
Καλή δύναμη στο έργο σας!
 

1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ Επιτελείο απαντήθηκε πριν από 3 έτη

Καλημέρα σας,
η δαπάνη αποστολής συμπεριλαμβάνεται στα τιμολόγια που έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Προς το παρόν οι τιμές των ειδών που περιλάβαμε στον προύπολογισμό μας δεν έχουν ξεπεραστεί αν συμπεριλάβουμε και τα μεταφορικά οπότε δεν στέλνουμε τώρα τροποποιημένο προϋπολογισμό. Σε περίπτωση που ξεπεραστούν θα προβούμε σε τροποποίηση του προύπολογισμού.
 
Ευχαριστώ για την βοήθειά σας