ΑιτήματαΚατηγορία: Θέματα υποβολής/διαχείρισης ΣχεδίουΜη πραγματοποίηση του σχεδίου δράσης
1ο ΕΠΑΛ ΜΟΛΑΩΝ Επιτελείο ρωτήθηκε πριν από 3 έτη

Από 1ο ΕΠΑΛ Μολάων για το σχέδιο δράσης, <<Ένα νέο ΕΠΑΛ με αποτέλεσμα>>
Σας πληροφορούμε ότι το έργο με τίτλο <<Ένα νέο ΕΠΑΛ με αποτέλεσμα>> δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί στις καθορισμένες ημερομηνίες για τους παρακάτω λόγους.
1. Τα χρήματα του προγράμματος δεν ήταν διαθέσιμα από την έναρξη του προγράμματος (γιατί το θέμα αυτό έπρεπε να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας) και αυτό κατέστη δυνατόν κατά τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου.
2. Τα κρίσιμα για το έργο εξαρτήματα που συνδέονται με τον μικροελεγκτή (ο αισθητήρας pH και ο αισθητήρας αγωγιμότητας υγρών) παραγγέλθηκαν από τις Η.Π.Α. καθώς δεν βρίσκονταν στο διαθέσιμο απόθεμα της επιχείρησης του προμηθευτή και έφτασαν στα χέρια μας μετά τις διακοπές του Πάσχα.
3. Ο αισθητήρας οξυγόνου δεν ήταν διαθέσιμος τις ζητούμενες ημερομηνίες ούτε από τον προμηθευτή στις Η.Π.Α. Κατά συνέπεια το μέρος του έργου που αφορούσε την επιπλέουσα υδροπονία έγινε ανέφικτο.
4. Υπήρξαν προβλήματα οικονομικής φύσης για την ηλεκτροδότηση του θερμοκηπίου.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου ήταν πολύ μικρός (ουσιαστικά δύο εβδομάδες) μετά το πέρας των διακοπών όπου παραλάβαμε τους δύο κρίσιμους αισθητήρες. Επίσης η εποχή για την ανάπτυξη των φυτών ήταν ακατάλληλη λόγω υπερβολικής ζέστης μέσα στο θερμοκήπιο.
Το έργο θα μπορούσε να υλοποιηθεί εάν δινόταν παράταση για το πρώτο εξάμηνο του επόμενου σχολικού έτους 2019-2020.
Για το σχέδιο έχουν πραγματοποιηθεί τα ακόλουθα:
Προγραμματιστικό μέρος
• Ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή Arduino (μΕ) που αφορά την άρδευση της καλλιέργειας, με την βοήθεια ρολογιού πραγματικού χρόνου.
• Ο προγραμματισμός του μΕ που αφορά τον έλεγχο των περισταλτικών αντλιών για την παρασκευή του θρεπτικού διαλύματος.
• Ο προγραμματισμός του μΕ που αφορά την ανάγνωση της θερμοκρασίας και της πιέσεως.
Υλικό μέρος
• Έχει τροποποιηθεί το κουτί ενός Η/Υ και έχουν τοποθετηθεί τα ακόλουθα:
• Ένα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό των 24V, 6Α για την τροφοδοσία των ηλεκτροβανών.
• Ένας μικροελεγκτής Arduino.
• Έχει διασυνδεθεί ένα τροφοδοτικό ATX-PSU με τον μικροελεγκτή έτσι ώστε αυτός να εκκινεί το τροφοδοτικό μόνον όταν χρειάζεται να τροφοδοτήσει τις συσκευές ελέγχου.
• Έχει τοποθετηθεί κύκλωμα ρολογιού πραγματικού χρόνου καθώς και οθόνη υγρών κρυστάλλων 16 χαρακτήρων και δύο γραμμών με πρωτόκολλο επικοινωνίας I2C για τις ενδείξεις κατά την άρδευση.
• Έχει τοποθετηθεί το κουτί ενός ATX-PSU τροφοδοτικού (με ανεμιστήρα) και έχουν τοποθετηθεί σε αυτό κυκλώματα ελέγχου ηλεκτρονόμων (και οι ηλεκτρονόμοι), οι οδηγοί των κινητήρων συνεχούς ρεύματος των περισταλτικών αντλιών για τον έλεγχο της παρασκευής του θρεπτικού διαλύματος, καθώς και ένας οδηγός βηματικού κινητήρα.
• (Τα παραπάνω υλικά προέρχονται από το προσωπικό εργαστήριο του καθηγητή εκτός από τους αισθητήρες pH και αγωγιμότητας υγρών που αγοράστηκαν με χρήματα του προγράμματος 434,50 ευρώ). Το συνολικό ποσό των χρημάτων που έχουν εκταμιευθεί από τον λογαριασμό είναι 434.50 ευρώ.
Παρακαλώ ενημερώστε μας για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
 
Δρίβας Σωτήριος