Αιτήματαμικρή παράτασηυποβολής παραδοτέου
1ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Επιτελείο ρωτήθηκε πριν από 1 έτος

έχουμε ολοκληρώσει την δράση μας,
έχει κατατεθεί το σύνολο των τιμολογίων
έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευές μας
έχουν γίνει οι αφίσες και η ημερίδα
δεν έχει ολοκληρωθεί το βίντεο διάχυσης και γι αυτό δεν έχει αναρτηθεί και η αφίσα
καθώς το σύστημα τα θέλει και τα δύο μαζί.
ζητάμε μιας εβδομάδας για την ολοκλήρωση του βίντεο