ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ Επιτελείο ρωτήθηκε πριν από 4 έτη

Καλησπέρα σας,
η ημερομηνία έναρξης του έργου θα μπορούσε να είναι 21/1/2019 και η ημερομηνία περάτωσης του έργου 28/6/2019;

1 απαντήσεις
Κατερίνα Κυριακίδου Επιτελείο απαντήθηκε πριν από 4 έτη

Καλησπέρα σας,
η προετοιμασία του έργου σας μπορεί να ξεκινήσει όποτε το κρίνετε εσείς. Οι δαπάνες όμως που θα συνοδεύουν το έργο σας πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την έγκριση του Σχεδίου Δράσης σας από το φορέα μας. Η καταληκτική ημερομηνία περάτωσης των υποδράσεων του έργου ορίζεται η 28/6/2019 και η καταληκτική ημερομηνία πραγματοποίησης των δαπανών για το έργο είναι 8/7/2019.
Καλή συνέχεια στο έργο σας!