ΑιτήματαΕφαρμογή Σχεδίου Δράσης-Επιλέξιμες δαπάνες
6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Επιτελείο ρωτήθηκε πριν από 3 έτη

Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τα εξής:

  1. Οι φάκελοι ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ και ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, του εγκεκριμένου ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ του Σχολείου μας, πώς ακριβώς θα υποβάλλονται;
  2. Η μηνιαία ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ, με ποιόν τρόπο θα υποβάλλεται; Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα;
  3. Τέλος, κατά την εκτέλεση-εφαρμογή του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ του Σχολείου μας, προκύπτουν ίσως μικρές διαφοροποιήσεις-αποκλίσεις στην αγορά υλικών (ως προς την ονομασία-ποσότητα), χωρίς να αλλοιώνουν την εικόνα (ποιοτικά-αριθμητικά) του εγκεκριμένου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν ως επιλέξιμες δαπάνες; 

          Ευχαριστώ,  H υπεύθυνη του έργου.  

1 απαντήσεις
Κατερίνα Κυριακίδου Επιτελείο απαντήθηκε πριν από 3 έτη

Καλησπέρα σας,

  1. Τα Παραδοτέα σας και τα Τιμολόγια θα αναρτώνται ηλεκτρονικά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έχετε υποβάλλει και όλα τα υπόλοιπα αρχεία σας. Έχουν δημιουργηθεί ήδη σχετικοί φάκελοι με ονομασία «ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ» και «ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ».
  2. Επίσης, έχει δημιουργηθεί φάκελος με την ονομασία «ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ», στον οποίο θα συγκεντρώνονται οι μηνιαίες αναφορές σας. Υπόδειγμα του συγκεκριμένου αρχείου θα αναρτθεί άμεσα στην ιστοσελίδα μας.
  3. Σε σχέση με τις τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού και την επιλεξιμότητα των δαπανών, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον ενημερωμένο Οδηγό Διαχείρισης του Έργου που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα μας.

Καλή δύναμη στο έργο σας!