6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Επιτελείο ρωτήθηκε πριν από 3 έτη

Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε, μετά τις προτεινόμενες από το ΝΟΗΣΙΣ διορθώσεις (που εστάλησαν με mail στις 15-1-19) και αφορούν στο υποβληθέν από το σχολείο μας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ-ΜΝΑΕ τα εξής:
 τα νέα διορθωμένα ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ θα αποσταλούν ηλεκτρονικά (word, pdf ) και ταχυδρομικά;

1 απαντήσεις
Κατερίνα Κυριακίδου Επιτελείο απαντήθηκε πριν από 3 έτη

Καλημέρα σας,
Εφόσον έχετε αποστείλει ταχυδρομικώς τα αρχικά υποβληθέντα αρχεία σας, τα νέα διορθωμένα αρχεία αρκεί να αναρτηθούν ηλεκτρονικά (word και pdf).
Καλή συνέχεια στο έργο σας!