ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας συμμετέχει πρώτη φορά στο θεσμό "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ" το σχολικό έτος 2018-2019 με το έργο : "Μετεωρολογικός Σταθμός Πομπός - Δέκτης με δικτυακή χρήση Raspberry Pi Και PLC S7-1200".

Το σχολικό έτος 2019-2020, το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας, συμμετείχε στο θεσμό "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ" - Σχέδια Δράσης με το έργο :"Α)Ανακατασκευή Αυτόνομου Αναπηρικού Αμαξιδίου για άτομα Α.Μ.Ε.Α με χρήση PLC-ARDUINO-RASPBERRY Pi και Β) Δημιουργία-Κατασκευή 3D-Εκτυπωτή για εκτύπωση βασικών μερών του αναπηρικού αμαξιδίου"

Το σχολικό έτος 2020-2021, το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ιεράπετρας συμμετείχε στο θεσμό "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ" - Σχέδια Δράσης, με το έργο: "Απομακρυσμένος έλεγχος και συνεργασία έξυπνου εργαστηρίου Πληροφορικής με εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, με χρήση Raspberry Pi και σύγχρονων αισθητηρίων αυτοματισμού. Σύγχρονες μετρήσεις πιστοποίησης των ηλεκτρικών τους εγκαταστάσεων."

Το σχολικό έτος 2021-2022, το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ιεράπετρας συμμετείχε στο θεσμό "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ" - Σχέδια Δράσης, με το έργο:"Κατασκευή έξυπνου ψυκτικού θαλάμου και απομακρυσμένος έλεγχος αισθητηρίων με προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή(Σύστημα οπτικοποίησης Scada)- Βελτιστοποίηση δικτυακών επικοινωνιών μετεωρολογικού σταθμού με την χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα."

Το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο βρίσκεται στην Ιεράπετρα, στον νομό Λασιθίου, περιφέρεια Κρήτης. Είναι το μοναδικό στο νομό και ιδρύθηκε το 2006. Το σχολείο μας καλείται  με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που παρέχει να διαδραματίσει έναν πολυδιάστατο και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην περιοχή μας. Να προετοιμάσει επαρκώς ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των μαθητών(ενηλίκων) για την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος, εξασφαλίζοντας παράλληλα το εκπαιδευτικό υπόβαθρο που απαιτείται για την αποτελεσματική συμμετοχή του στις κοινωνικές υποθέσεις. Η εκπαίδευση που παρέχει το σχολείο μας βασίζεται στην ολιστική θεώρηση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συγκεκριμένα:

-στην αναγνώριση και ενίσχυση του κοινωνικού του ρόλου

-στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων

-στην ανάγκη για συνεχή εναρμόνισή της με τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας

-την ανάγκη για την ποιότητα της εκπαίδευσης, στους μαθητές που την επιλέγουν

-την ανάγκη να προσφέρουν ασφαλείς επαγγελματικές εξόδους στους αποφοίτους τους

Τομείς και Ειδικότητες:

Στο σχολείο μας λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς και ειδικότητες:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΣΙΩΝ

1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. Τεχνικός Υπολογιστών και Δίκτυα Υπολογιστών

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. Ηλεκτρολογικών  Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων.

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Φυτικής Παραγωγής

Σχολικές Δραστηριότητες:

Το σχολείο μας έχει πραγματοποιήσει πολλές σχολικές δραστηριότητες τα προηγούμενα χρόνια αλλά και την τρέχουσα σχολική χρονιά. Υπάρχει εμπειρία οργάνωσης σχεδίων όπως:

 • Virtual επιχειρήσεις με περιβάλλον προσομοίωσης εργασίας και την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων (1.Computer City 2.Creta Olive)
 • Περιγραφή της σχολικής μονάδας
 • Φτώχεια - Ανεργία.
 • "Δώρο της Ζωής" Εθελοντική αιμοδοσία
 • Οικονομική κρίση και επιπτώσεις στην υγεία.
 • Οι ιστορικές καλλιέργειες και οι ποικιλίες οίνου. Εμπορίου και Εξαγωγών Οίνου.
 • “Arduino” η εφαρμογή της Μικροηλεκτρονικής στις μέρες μας.
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό πλαίσιο κινούμενο με δύο μηχανισμούς ώστε να ακολουθεί τη βέλτιστη ηλιακή θέση. Έλεγχος των δύο βηματικών κινητήρων με P.L.C.".
 • Κατασκευή αναπηρικού αμαξιδίου με αισθητήριο προσέγγισης και τροφοδοσία με ήπιες μορφές ενέργειας",
 • "Θέρμανση χώρου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τη τρέχουσα σχολική χρονιά 2018-19 συμμετέχουμε :

 • στο Πιλοτικό Πρόγραμμα του ΙΕΠ με τίτλο : "O.S.O.S: Open Schools for Open Societies"
 • στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών  με το έργο : "Ο «Όμηρος» απαγγέλλει Ποίηση"
 • Στο Ευρωπαϊκό Έργο HORIZON2020-CRISS "Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools".  Αποτελεί μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια με πιλοτική συμμετοχή σχολείων της περιφέρειας Κρήτης. Στοχεύει στην υλοποίηση εργασιών για απόκτηση, αξιολόγηση και πιστοποίησης των ψηφιακών ικανοτήτων με παροχή ευέλικτων, κλιμακωτών και οικονομικά αποδοτικών ψηφιακών μαθησιακών υποδομών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Διεύθυνση: ΕΜ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 8
Πόλη: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Τ.Κ.: 72200
Τηλέφωνο: 284-202-4905
FAX: 284-202-4465
Email: mail@3epal-esp-ierap.las.sch.gr
Website: https://esperinoepalierapetras.blogspot.com/

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ