Δράσεις

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στροφή στην τροφή

Η ανάγκη του σχολείου για κοινωνική προσφορά και  εξωστρέφεια οδήγησε στην απόφαση για συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος. Το σχέδιο δράσης “Στροφή στην τροφή” που υλοποίησε το σχολείο στην τρέχουσα χρονιά στο πλαίσιο του ΜΝΑΕ 2022 – 2023, αφορούσε τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τον εμπλουτισμό του γνωστικού αντικειμένου στο πλαίσιο εργαστηριακών μαθημάτων, την επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό και την καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας με άλλες ομάδες. Συμμετείχαν οι μαθητές της Α’ Τάξης που συνεργάστηκαν με τον τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος και με τον Τομέα Διοίκησης Οικονομίας, με 3 υποδράσεις.

Ημερολόγιο Δράσεων

Συμμετέχοντες μαθητές

Η αφίσα του έργου

Υποδράση 1 – Γεωπονίας
Τίτλος: Το 5ο εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης στηρίζει δημιουργώντας για 2η χρονιά
Στόχος: Η μείωση των οργανικών απορριμμάτων και ο περιορισμός της σπατάλης με τις θετικές συνέπειες στο περιβάλλον, η επισιτιστική προσφορά σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη και η ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η δράση θα εμπνεύσει και άλλους συνανθρώπους μας για προσφορά και θα ενισχύσει τη συνεργασία,την ομαδικότητα και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ελένη Σιδηροπούλου, ΠΕ88.02

Παραδοτέα υποδράσης

Υποδράση 2
Τίτλος: Άρτος και Οίνος
Στόχοι: Σύνδεση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου με την καθημερινότητα και τις εμπειρίες των μαθητών.
Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι τα δύο αγαθά,ο άρτος και ο οίνος συνεισέφεραν στην ανάπτυξη του πολιτισμού.
Να προασπίσουν το συμβολικό τους χαρακτήρα.
Να γνωρίσουν την πληθώρα των παραγόμενων προϊόντων από τα δύο αγαθά.
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ελένη Γούργουλη, ΠΕ02

Παραδοτέα υποδράσης

Υποδράση 3 – Οικονομίας
Τίτλος: Η “ακριβή” αξία του “φθηνού” ψωμιού
Στόχοι: Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την οικονομία, βασικές οικονομικές έννοιες, την κοινωνική οικονομία και την κουλτούρα του «συνεταιρίζεσθαι» και της αειφόρου ανάπτυξης  καθώς και της φορολογικής συνείδησης. Να αναπτύξουν  δεξιότητες συνεργασίας. Να νιώσουν δημιουργικοί. Να προβληματιστούν για μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές βοηθώντας τον εαυτό τους και την κοινωνία ανακαλύπτοντας τρόπους εξόδου από την οικονομική κρίση μέσω μιας δημιουργικής παραγωγικότητας. Να συνδέσουν θεωρητικές γνώσεις από μαθήματα  των τομέων: Οικονομίας, Πληροφορικής και Γεωπονίας,  με την πράξη. Να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσιμες στην αγορά εργασίας.
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Αικατερίνη Τσάτσου, ΠΕ80

Παραδοτέα υποδράσης

Η ανάρτηση στον Τύπο

Σχετικές αναρτήσεις