Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Βόλου συνεργάζονται και δημιουργούν χώρο για εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας

Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ. Βόλου συνεργάστηκαν και δημιούργησαν έναν χώρο για εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας   ...

Περισσότερα