Υποδράση 4 – Τομέα Πληροφορικής

Ενδοσχολική δικτύωση Υλοποίηση  δικτύου που θα εξυπηρετεί τη μετάδοση των πληροφοριών που θα παράγονται από την Υποδράση 3  (εξ αποστά...

Περισσότερα