Δράσεις, Κατασκευές, Πιλοτική Φάση, Πληροφορική, Τεχνολογία

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υποδράση 3 – Τομέα Πληροφορικής

Από το PC στην  τεχνολογία raspberry pi

Οι μαθητές της Α τάξης  σε συνεργασία με τους μαθητές της Β τάξης του Τομέα Πληροφορικής είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την τεχνολογία raspberry pi και τους τρόπους χρήσης της. Έμαθαν πώς να εγκαθιστούν το λειτουργικό σύστημα rasbian στη μνήμη του μικροϋπολογιστή. Εξοικειώθηκαν με το περιβάλλον χρήσης και κυρίως με το περιβάλλον διαχείρισης του hardware. Έκαναν τις κατάλληλες ρυθμίσεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά δεδομένων από την κάμερα στο δικτυακό interface.

Παραδοτέα υποδράσης 3

1.Φωτογραφίες με τους μαθητές  κατά τη διάρκεια σύνθεσης των συστημάτων raspberry pi

2. Βίντεο με την διαδικασία της απόσταξης στο εργαστήριο Γεωπονίας και σε live streaming

Σχετικές αναρτήσεις