Δράσεις, Κατασκευές, Πληροφορική, Τεχνολογία

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υποδράση 4 – Τομέα Πληροφορικής

Ενδοσχολική δικτύωση

Υλοποίηση  δικτύου που θα εξυπηρετεί τη μετάδοση των πληροφοριών που θα παράγονται από την Υποδράση 3  (εξ αποστάσεως – live streaming)

Οι μαθητές της Α’ τάξης είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα στάδια υλοποίησης ενός τοπικού δικτύου και στη συνέχεια με τη βοήθεια των μαθητών της Β’ τάξης Πληροφορικής, παρακολούθησαν την υλοποίηση του δικτύου σε αίθουσα διδασκαλίας. Οι  μαθητές της  Β’ τάξης Πληροφορικής έκαναν επίδειξη των εξαρτημάτων και του software ενός δικτύου (διδασκαλίας μαθητών προς μαθητές) και στη συνέχεια το υλοποίησαν ώστε να είναι δυνατή  η παρακολούθηση όλης τη διαδικασίας παρασκευής των προϊόντων, και από το εργαστήριο της γεωπονίας από το σύνολο των μαθητών της Α τάξης που βρίσκονταν στις αίθουσες τους αλλά και από τους μαθητές που βρίσκονταν στο σπίτι τους (live streaming) με αφορμή τις ιδιαίτερες συνθήκες τις πανδημίας.

1. Φωτογραφίες από τη διδασκαλία και την επίδειξη των εξαρτημάτων ενός δικτύου στους μαθητές της A’ τάξης

 

2. Οδηγός εγκατάστασης και διαχείρισης όλων των συσκευών που θα συμμετέχουν στο δίκτυο

Σχετικές αναρτήσεις