Δράσεις, Περιβάλλον, Υγεία

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υποδράση 1 – Τομέα Γεωπονίας

Καλλιέργεια αρωματικών φυτών και βοτάνων – Δημιουργία αιθερίων ελαίων

Ο τομέας Γεωπονίας (από την προηγούμενη χρονιά)  καλλιεργεί λεβάντα, ρίγανη,  μέντα, δεντρολίβανο και άλλα βότανα, στον δημοτικό χώρο που  παραχωρήθηκε στο 5ο ΕΠΑΛ από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ακολουθώντας βιολογικό πρωτόκολλο.

Στα  πρώτα στάδια δραστηριοτήτων  έγιναν οι απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες, με χειρωνακτικά  εργαλεία που βοήθησαν στην μείωση της διάβρωσης του εδάφους,  χωρίς την χρήση χημικών, με την εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων,  ώστε να αυξηθεί  η γονιμότητα του εδάφους και η βιοποικιλότητα του πάρκου και να παραχθεί βέλτιστη πρώτη ύλη.

Αναφορικά, με την παραγωγή αιθέριων  ελαίων που θα αναλάβει η ειδικότητα των Τεχνολόγων Τροφίμων,  ιδιαίτερα σημαντικό  μέρος του σχεδίου δράσης ήταν η αγορά σύγχρονου αποστακτήρα  και των παρελκομένων του.

Συμμετοχή στον σχεδιασμό – συντονισμό των παραπάνω δραστηριοτήτων συνέδραμε η ειδικότητα της Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου καθώς και ο τομέας Διοίκησης Οικονομίας και συγκεκριμένα στην σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan).

Παραδοτέα υποδράσης 1:

Συμμετοχή στον σχεδιασμό – συντονισμό των παραπάνω δραστηριοτήτων συνέδραμε η ειδικότητα της Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου καθώς και ο τομέας Διοίκησης Οικονομίας και συγκεκριμένα στην σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan).

Παραδοτέα υποδράσης 1:

Φωτογραφίες

 

Βίντεο 

Περιγραφή μεθόδου απόσταξης

 

Σχετικές αναρτήσεις