Καλώς ορίσατε!

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για την υποβολή Σχεδίου Δράσης. Σας συμβουλεύουμε, προτού προχωρήσετε στην συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων, να ανατρέξετε στον Οδηγό Διαχείρισης και στον Οδηγό Υποβολής, όπου θα βρείτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες για την κατάθεση της πρότασης σας.

Για κάθε έγγραφο που θα καταθέσετε, η Ομάδα Υποστήριξης του Νόησις έχει δημιουργήσει αντίστοιχα Υποδείγματα, για κάθε βήμα της διαδικασίας.

1ο ΒΗΜΑ

Τεχνικό Δελτίο Σχεδίου Δράσης

Συμπληρώστε το Τεχνικό Δελτίο Σχεδίου Δράσης συμβουλευόμενοι το αντίστοιχο παράδειγμα.

Τεχνικό Δελτίο (Σχολικό έτος 2019-20)
Παράδειγμα Τεχνικού Δελτίου

2ο ΒΗΜΑ

Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός: Καταγράψτε όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την υλοποίηση του έργου σας (ποσό έως και 2.430€) και ανατρέξτε στο υπόδειγμα για βοήθεια.
Πρότυπο έγγραφο προϋπολογισμού
Παράδειγμα προϋπολογισμού

3ο ΒΗΜΑ

Ηλεκτρονική Υποβολή και Διαχείριση

Ηλεκτρονική Υποβολή: έναρξη 14/10/19.
Παρακολουθήστε το βίντεο που θα σας βοηθήσει στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής. Χρησιμοποιήστε τους υπάρχοντες κωδικούς πρόσβασης ή αιτηθείτε νέους αποστέλλοντας mail στο mnae@noesis.edu.gr, και αναρτήστε ηλεκτρονικά τα έγγραφα της πρότασης σας.

Δείτε το video υποβολής

4o ΒΗΜΑ

Ταχυδρομική Αποστολή

Αποστείλετε μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου το φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης.

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΝΟESIS,  6ο χλμ. Θεσσαλονίκης- Θέρμης, ΤΚ. 57001.

5o ΒΗΜΑ

Συμπλήρωση Μηνιαίας Αναφοράς

Αναφέρετε την πορεία του φυσικού αντικειμένου ανά μήνα και καταθέστε το έγγραφο μέχρι την πρώτη βδομάδα κάθε επόμενου μήνα. (πχ. Μηνιαία Αναφορά Φεβρουαρίου έως 6/3/2020).

Μηνιαία Αναφορά
Υπόδειγμα Μηνιαίας Αναφοράς

6o ΒΗΜΑ

Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Έργου

Συμπληρώστε το έγγραφο στη χρονική φάση που θα έχετε ολοκληρώσει την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης (το αργότερο μέχρι 29/5/2020). Πριν την κατάθεση της βεβαίωσης στο Φορέα μας, ελέγξτε με προσοχή το σύνολο των Παραδοτέων, Μηνιαίων Αναφορών και Τιμολογίων που έχετε αναρτήσει στην πλατφόρμα.

Βεβαίωση ολοκλήρωσης έργου