Καλώς ορίσατε!

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για την υποβολή Σχεδίου Δράσης. Σας συμβουλεύουμε, προτού προχωρήσετε στην συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων, να ανατρέξετε στον Οδηγό Διαχείρισης και στον Οδηγό Υποβολής, όπου θα βρείτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες για την κατάθεση της πρότασης σας.

Για κάθε έγγραφο που θα καταθέσετε, η Ομάδα Υποστήριξης του Νόησις έχει δημιουργήσει αντίστοιχα Υποδείγματα, για κάθε βήμα της διαδικασίας.

1ο ΒΗΜΑ

Τεχνικό Δελτίο Σχεδίου Δράσης

Συμπληρώστε το Τεχνικό Δελτίο Σχεδίου Δράσης συμβουλευόμενοι το αντίστοιχο παράδειγμα.

Τεχνικό Δελτίο (Σχολικό έτος 2022-2023)
Παράδειγμα Τεχνικού Δελτίου
Παράδειγμα Τεχνικού Δελτίου με υλοποιήσιμες υποδράσεις
εξ’ αποστάσεως

2ο ΒΗΜΑ

Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός: Καταγράψτε όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την υλοποίηση του έργου σας (ποσό έως και 2.400€) και ανατρέξτε στο υπόδειγμα για βοήθεια.

Έγγραφο προϋπολογισμού (Σχολικό έτος 2022-2023)
Παράδειγμα προϋπολογισμού
Παράδειγμα προϋπολογισμού με υλοποιήσιμες υποδράσεις
εξ’ αποστάσεως

3ο ΒΗΜΑ

Ηλεκτρονική Υποβολή και Διαχείριση

Ηλεκτρονική Υποβολή: 1/11/2022 – 31/1/2023.
Παρακολουθήστε το βίντεο που θα σας βοηθήσει στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής. Χρησιμοποιήστε τους υπάρχοντες κωδικούς πρόσβασης ή αιτηθείτε νέους αποστέλλοντας mail στο mnae@noesis.edu.gr, και αναρτήστε ηλεκτρονικά τα έγγραφα της πρότασης σας.

Δείτε το βίντεο υποβολής Σχεδίου Δράσης

Δείτε το βίντεο υποβολής Μηνιαίας Αναφοράς και Παραδοτέων

Δείτε το βίντεο υποβολής Τιμολογίου

4o ΒΗΜΑ

Ταχυδρομική Αποστολή

Αποστείλετε μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2023 το φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης.

Ο φάκελος θα πρέπει να έχει εξωτερικά την σημείωση «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» για το πρόγραμμα «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ» και να αποσταλεί στην διεύθυνση:

ΚΔΕΜΤ-ΝΟΗΣΙΣ

6ο ΧΛΜ οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης

Τ.Κ. 57001

Τ.θ. 60330

5o ΒΗΜΑ

Συμπλήρωση Μηνιαίας Αναφοράς

Αναφέρετε την πορεία του φυσικού αντικειμένου ανά μήνα και καταθέστε το έγγραφο μέχρι την πρώτη βδομάδα κάθε επόμενου μήνα. (πχ. Μηνιαία Αναφορά Φεβρουαρίου έως 6/3/2021).

Μηνιαία Αναφορά (Σχολικό Έτος 2022-2023)

6o ΒΗΜΑ

Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Έργου

Συμπληρώστε το έγγραφο στη χρονική φάση που θα έχετε ολοκληρώσει την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Πριν την κατάθεση της βεβαίωσης στο Φορέα μας, ελέγξτε με προσοχή το σύνολο των Παραδοτέων, Μηνιαίων Αναφορών και Τιμολογίων που έχετε αναρτήσει στην πλατφόρμα.

Βεβαίωση ολοκλήρωσης έργου (Σχολικό Έτος 2022-2023)